آب

.

.

اسم این گیاه را نمی دانم. این شاخه هایی که بین ارکیده ها گذاشتم...خیلی درختچه ی جالبیست و البته باید مراقب دستتان هم باشید چون نوک برگ ها چون سوزنست.

.

.

.

این آخرین عکس هاییست که با دوربین خدابیامرزم گرفتم. همین جا که میبینید دوربینم در اثر یک اشتباه ساده در اب افتاد و با وجود این که بلافاصله از آب خارجش کرده و خشکش کردم، دیگر کار نمی کند.  بدون دوربین زندگی سختی خواهم داشت. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید