.

.

.

/ 3 نظر / 17 بازدید
ماهی حوض

سلام هایکونویس گرامی با پستی کمی متفاوت درانتظار نقد و نظر شما هستم اولین تجارب هایکونویسی میتراییک ! از من در این پست با چندهایکو وسن ریو و شاید شعر کوتاه میتراییک ! بروز کرده ام نقد ونظر تحلیلی شما می تواند بر کلیت کار وپس آن جزییات کارها راهگشا و چراغ راهی باشد. این پیام عمومی است

ماهی حوض

سلام مایلا خانوم نوروز و عید آریایی و باستانی ایرانی مبارکت سال نو توام با سلامتی و شادی باشد برایت

ماهی حوض

سلام مایلا خانوم نوروز و عید آریایی و باستانی ایرانی مبارکت سال نو توام با سلامتی و شادی باشد برایت