پاسخ

هيچ می دانی چرا، چون موج،

در گريز از خويشتن، پيوسته می کاهم؟

- زان که بر اين پرده تاريک،

                               اين خاموشی نزديک،

آنچه می خواهم نمی بينم،

و آنچه می بينم نمی خواهم.

ش.کدکنی

/ 10 نظر / 15 بازدید
یک راسو

هوم! اين ش. کدکنی ديگه کيه؟ امضای جديدته؟ :-؟

مازيار

مرسي :) شعره وزن و قافيه اش قشنگه، ولي ديدگاهش رو زياد دوست ندارم.

یک راسو

شوما قافيه رو بچسب! ديدگاه ديگه چيه!

aylar

هم وزن و قافيه اش خوب بود هم ديدگاهش

آرش

پس اينطور

یک راسو

چی پس اون طور؟ يعنی در واقع ، چی به چه طوری؟ ها؟

SA

I can smell dissatisfaction. n it is inevitable. BUT! escaping from oneself ,....mmm a big NAY! Love thyself n the universe loves ye :X

myla

let's say that is just an dissatisfaction of what u have done so far, and just a feeling that MAY motivate u to do better the remained way on

مهسا

خيلی عاليه، هم قافيه اش و هم ديدگاه اش.