حسین پناهی

.

.

صفر را بستند

تا ما به بیرون زنگ نزنیم

از شما چه پنهان

ما از درون زنگ زدیم!

.
.

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
رضا

خیلی قشنگ بود ... سال نو مبارک ... [لبخند]

لی لی

چقدر این پناهی عزیز راست می گه.

راسوی

بابا این ناشناس حق داشته! کجای شعر به این زیبایی میاد که مال این آقاهه باشه! معلومه ماله اکبر اکسیره! کجایین مسلمونا!