.

آیا این صدای درون که از بیرون می شنوم؟

 

از بس "نه" شنیدم حالم دیگه دگرگون می شه. می ترسم دیگه سوال کنم. انگار واقعن اینجا تبعیدگاهه. برای این گناه که جرات  کردی در این سن و سال با این حد از تخصص درخواست اقامت دایم از کشور فخیمه رو بکنی. نیشخندخمیازه

.

/ 0 نظر / 14 بازدید