هر از گاهی احساس شادی غريبی

كه پيش از اين نداشته ام مرا در بر می گيرد،

-شادی دلگير شاعر بودن-

و همه چيز برايم بی اهميت می شود،

حتا مرگ!

می خواهم از سر تا به پا شاعر شوم!

با شعر زندگی كنم

                              و بميرم!                          لوركا

از كتاب فوق العاده ای كه تازه هديه گرفته م .

/ 2 نظر / 3 بازدید
تاتار

اينجوريه که لورکا لورکا ميشه ديگه!

Zimmer

حتی خوندن شعر هم برام سخته! چه برسه به سرودن!!! ولی واقعا قابل احترامه......