نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

                                           نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 

                                          کلاه داری و آیین سروری داند  
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست 

                                         نه هر که سر بتراشد قلندری داند 

--------------------------------------------------------------------------------------

اين جا رو هم اگه وقت کردين ببينين:                The Face of Tommorrow

/ 2 نظر / 3 بازدید
مرتیا

من عاشق این شعر پر از معنی ام!

یک راسو

هوم! من که هنوز روی سرم مو دارم ...