.

.

این تلخی

کی به جانم نشست؟

گر چه

رگه هایش را مدت ها بود

که در آوازم می شنیدم.

.

این چین

کی بر ابرویم افتاد؟

گرچه

سایه اش را 

ماه ها بود که در آینه می دیدم.

.

این ابرهای سیاه

از کی آسمانم را پوشاند؟

گرچه

آمدنشان را

مدت ها بود

از گوشه ی چشم می پاییدم.

.

این گزنه ی تلخ

این تلخ

کی به جای آن نیلوفر رقصان

در قلبم نشست؟

.

این تلخی،

                 این ابرها،

                              این چین،

                                           این گزنه....

.

.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید