.

.

چه گوشنواز است

این موسیقی...

باد میان برگ ها می وزد.

.

.

/ 1 نظر / 13 بازدید
فریبا

... [گل]