امروز عجب روز روشنيه! شايد برای همينه که تا از جام بلند ميشم سرم گيج ميره!!!

يه روز روشن، نسبت به روزای قبل گرم، با اين حال روی کوهها هنوز برف هست. بهتره بلند بشم برم يه چايی دبش درست کنم و از خودم پذيرايی بفرمايم. متن اين سخنرانی لعنتی هم بايد برای روز opening ceremony آماده بشه. يه روز وقت دارم! ها ها! ای MDG های باشکوه که دولتمردان باشکوه تر شما رو سر کار گذاشتن. يا شما اونا رو سر کار گذاشتين؟ يا اونا با علم کردن شما ما رو سر کار گذاشتن؟ يا...

/ 3 نظر / 4 بازدید
راسُوی

اين سياره نسبت به سياره ما هم خيلی روشن تره.

تاتار

چايی البته بايد همراه کيت کت باشه!

Zimmer

یا تو یی که با نوشتن این تراوشات ذهنی ما رو سر کار گذاشتی!!! :-)