مايلا

 

 اين آقا هم كار جالبی كرده.

اين نقل قول را هم از اين يكی آقا آوردن كه انگار از صاحب نظران مديريته:

"Do cool shit. Every damn day. Or die trying." - Tom Peters   

+   مايلا ; ٩:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٥/۱٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir