مايلا

Wings of Desire

برای هومن يه جفت بال زرد دوختم و وصلش كردم به استين بلوزش كه اونم زرد رنگه. قراره امروز توی مدرسه يه نمايش كوچولو بازی كنند. تا حالا نديده بودم اينقدر خوشحال باشه. خودش هم تيكه های پنبه چسبوند روی بالها و روی سينه بلوزش. ميگه من ديدم اين قسمتهای پرنده ها پرای ريز و نرم داره. به ابی گفتم ميخوای برای تو هم از اين بالها درست كنم؟ با خنده (شايد هم زهر خنده، شايد هم پوزخند!) جواب داد تو كه بالهای منو خيلی وقته چيدي. ياد فيلم زير آسمان برلن افتادم، گفتم مگه خودت نبودی كه خواستی بيای روی زمين، با اون زره قديمي... زمين همينه ديگه...نمی دونم چرا يه دفه با تعجب برگشت بهم نگا كرد.

+   مايلا ; ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir